Certificaten

Certificaten

Certificaten

VeMa Schiedam BV hecht veel waarde aan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Vanzelfsprekend beschikken wij over de nodige certificaten op deze terreinen.

Het NEN-EN-ISO-9001-certificaat laat zien dat wij voldoen aan de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Met de VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers), een certificeerbare controlelijst voor aannemers, tonen wij aan dat wij onder andere voldoen aan de Arbo-wet en dat ons personeel tijdens het werk veiligheidsbewust is. Met BRL SIKB 7000 (inclusief protocol 7001)mogen wij (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem gecertificeerd uitvoeren. De BRL Veilig en Milieukundig Slopen is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. Hierin staat een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van het sloopproject centraal. Tot slot is VeMa Schiedam BV geregistreerd als NIWO inzamelaar afvalstoffen.