Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van VeMa Schiedam BV de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

VeMa Schiedam BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

De gegevens op deze site zijn niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Indien u ons attendeert op onjuistheden, zullen wij deze zo spoedig mogelijk verbeteren.

VeMa Schiedam BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's waarnaar links zijn opgenomen, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot die inhoud of wat daaruit voortvloeit.

VeMa Schiedam BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.